Bunun için öncelikle bina güçlendirme firmalarıyla irtibata geçilmelidir. Söz konusu firma temsilcileri binaya gelip incelemelerde bulunacaklar ardından binanın ön güçlendirme projesini çıkartacaklar. Burada amaç binanın mevcut durumunu ortaya çıkarmak yapılan çeşitli testlerde daha önce ne tür bir betonla yapıldığı projeye uygun olup olmadığı bina taşıyıcılarında farklı bir yük bulunup bulunmadığı ve daha bir çok teknik testin yapılıp mevcut durumun tespitidir. Bu ön çalışma olmaksızın güçlendirme yapılmıyor. Bu ön çalışma yapılmadan binaya güçlendirme yapılıp yapılamayacağı ANLAŞILAMIYOR.

Ardından çıkarılan raporda binaya ne tür bir güçlendirme yapılacağının nelere ihtiyaç duyulduğunun listesi çıkarılıyor. Güçlendirme işi çeşitli tekniklerle yapılabildiği gibi en yaygın ve sağlam olanı kolonların genişletilmesi temelin derinleştirilmesi vs. uygulamalarını içeren betonarme güçlendirme. Bu tip güçlendirme bina ölçeğine göre ortalama 1 ay sürüyor.

İç Mimarlık Nedir? Ne İş Yapar?

İç mimarlık her türlü kapalı ya da yarı açık mekanı, o mekanın işlevine uygun bir biçimde yapım şekli ve estetik değerleri göz ardı etmeden düzenlemektir. Kısaca iç mimarlık mekana anlam katma sanatıdır. Bunu biraz detaylandıracak olursak konut, konaklama mekanları, ticari mekanlar, sosyal yapılar ve benzeri mekanlar gibi… İç mekan düzenlemesinde iç mekan mobilyalarının üretilmesinde hatta mekanda yer alan mekanın kimliğini yansıtacak logo, amblem, ambalaj, servis ürünleri vb. tasarlanmasına kadar büyük bir alanı kapsar. Bunların yanında fiziksel gereksinimler ışık, nem, ses, ısı vb ve psikolojik gereksinimler estetik, beğenme, davranış, yaşayış biçimi, kültür seviyesi vb. göz ardı edilmeden yapılır.

Müşterinin istekleri ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun bir biçimde düzenleyen kişi iç mimardır. Bir iç mimarın görevleri olarak; müşterinin isteklerini ve ihtiyaçlarını saptamak, mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve eşyaları tasarlamak, tasarım işlemlerine başlamadan önce bir tasarım krokisi çizmek, eşyaların maliyetini ve işçiliğini saptamak, dekorasyon malzemelerinin ve mobilyaların alınması bulunması aşamalarında müşteriye yardımcı olarak müşteriye yol göstererek seçenekler sunmak bunları yapılması gereken temel görevleri arasındadır.

TOP